Změny obsahu THC v konopí od vstupu do EU

Národní strategie politiky ve věcech drog na roky 2010-2018 
Porušení práva Společenství a předběžné otázky Soudnímu dvoru 
Rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.4.2016 sp.zn. Zin 38/2016
➽ Změny obsahu THC v jednotlivých částech rostliny konopí od 1.5.2004: 
1) Dne 20.5.2004 novelou zákona o návykových látkách č. 362/2004 Sb.(§ 29: změna obsahu do 0,3 % THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně vrcholíku u konopí pěstovaného na ploše nad 100 m2 nově na obsah do 0,2% THC pouze ve vrcholíku konopí. Orientační max. obsah THC v květu samičí odrůdy konopí A: do 100 m2 s limitem do 0,3% THC v celé nadzemní rostlině včetně vrcholíků : cca maximálně 3% THC v květu, B. nad 100m2 s limitem do 0,2% THC ve vrcholíku od 20.5.2004: cca maximálně 1 % THC v květu, cca max. 7 % THC v extraktu z květů legálních odrůd (naměřili jsme znaleckým ústavem 5,4 % THC z legální EU uznané rostliny konopí a žádný předpis jme při jeho výrobě neporušili a zjistili, že některé legální odrůdy léčí nejen rakovinu).

2) Dne 1.1.2010 došlo k zcela zásadní změně limitu THC v květu konopí bez předpisu měření THC v konopí tzv. expertními orgány vyhláškou č. 455/2009 Sb. definicí do 0,3 % THC v celé rostlině konopí včetně kořene: tzn. cca maximálně 5 % THC v květu s touto důvodovou zprávou vlády k vyhlášce č. 455/2009 Sb Zestručněno: ... při zavedení nového trestního skutku pěstování konopí, které je legální, od 1.1.2010 dáváme tuto – z důvodu právní jistoty občanů - definici legálního konopí pro trestní právo jako celé rostliny konopí (tedy včetně kořene a homogenizaci celé rostliny), pokud nepřekročí do 0,3 % THC ……, a dále, že do pěti rostlin konopí s překročením limitu THC jde o přestupek, nad 5 roslin trestný čin …..“

3) Dále dne 5.1.2012 novelou vyhlášky č. 455/2009 Sb. vyhláškou č. 3/2012 Sb., která je v hrubém rozporu s právně nadřazeným zákonem o návykových látkách a definičním § 2 a která určila, že vše zelené z vrcholíků po oddělení stonku, větviček a semen a po prosíťování nesmí mít obsah více než 0,3% THC, z čehož lze vyvodit max. obsah THC v květu pouze po zjištění, zda oddělené nehomogenizované části rostliny policie započítává s nulovým obsahem THC do celkové váhy a výsledné hodnoty, což bez existence právní normy jakou má např. EU pro uznání odrůdy konopí do 0,2% THC ve vrcholících nelze zjistit.


4) Dále dne 1.4.2013 novelou č. 50/2013 Sb. a změnou § 5, odst. 5 zákona o návykových látkách, kdy bylo zacházení konopí bez povolení k pokusnickým účelům nově upraveno limitem obsahu do 0,3 % THC v rostlině konopí (bez klíčového definičního určení, které homogenizované části rostliny) a změnou § 24 zákona o návykových látkách, která v odkazu na dnes už dvě konopné vyhlášky určila, že pěstitel s licencí může pěstovat konopí pro Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo omezené vědecké využití bez omezení limitu THC.