Rozhodnutí přednosty Ústavu soudního lékařství FN Olomouc